Bệnh Thèm Đàn Ông Phải Là Bệnh 'Thiếu Hơi Trai', Hysteria Không Phải Là Bệnh “Thiếu Hơi Trai”

Không ít phụ nữ từ lúc còn đi học đã bị gán cho nỗi oan mang tên 'Bệnh thèm trai', biểu hiện qua những lần hay ngất xỉu nhưng chỉ cần có hơi ấm của đàn ông là lập tức khỏe lại. Vậy khoa học giải thích thế nào về trường hợp này? “Bệnh thèm … Read more