Code Thanh Toán Giỏ Hàng Php, Đăng Nhập Thanh Toán Giỏ Hàng Php & Mysql

Code xử lý giỏ hàng để thực hiện các chức năng liên quan đến mua hàng của khách. Như chọn, thêm, xóa sản phẩm, lưu đơn hàng vào database….

A. Tổ chức database để lưu đơn hàng

Bạn sẽ cần ít nhất hai table trong database để lưu thông tin:

-Table thứ nhất lưu thông tin đơn hàng, đặt tên donhang luôn nhé. Table sẽ gồm ít nhất các column như sau:

*

– Table thứ hai dùng để lưu chi tiết các đơn hàng, tức lưu các sản phẩm mua trong các đơn hàng

*

B. Thực hiện chức năng hiện giỏ hàng

Giỏ hàng là nơi hiện thông tin các sản phẩm user đã chọn để mua. Có nút Thanh toán, Tổng tiền, nút Bỏ sản phẩm (không mua nữa)… Tùy nhu cầu website, có khi tính thêm phí shipping, thuế VAT…

1. Route vào chức năng hiện giỏ hàng

Trong file site/controllers/home.php, code để thêm chức năng hiện giỏ hàng:

*

2. Tạo view giỏ hàng

1. Tạo site/views/cartview.php2. Lấy code bootstrap : Vào https://getbootstrap.com/ => nhắp Docs => Components => Card cuộn xuống mục có header footer => Copy

*

3. Paste vào file cartview.php 4. Sửa text:– Sửa Featured thành SẢN PHẨM BẠN ĐÃ CHỌN– Xóa 3 tag h5, p, a bên trong div card-body rồi code bên trong card-body như sau:

Đang xem: Code thanh toán giỏ hàng php

STT

Xem thêm: Thẻ Tag Là Gì ? Làm Sao Để Sử Dụng Đúng (Cooftech Làm Sao Để Sử Dụng Đúng (Cooftech

TênSP

Xem thêm: Những Điều Nên Biết Về Pfoa Là Gì ? Tại Sao Nó Có Khả Năng Gây Ung Thư?

Tham khảo kết quả nhé:

*

Xem thử http://localhost/banhang/site/?act=cartview sẽ thấy card hiện ra, chữ canh giữa và padding trong card-body còn khá lớn. Chỉnh nữa nhé

5. Bổ sung p-0 vào div card-body và xóa text-center thay bằng col-10 m-auto (cho độ rộng nhỏ lại và canh giữa) cho đẹp

*

6. Thay chữ Số lượng thành code: (đọc code thử nhé)

7. Dùng bootstrap icon thay cho chữ Bỏ :

– Ở đầu view cardview.php, nhúng bootstrap icon

– Xóa chữ Bỏ và thay bằng code (đọc code thử nhé)

(Xem hướng dẫn bootstrap icon tại : https://icons.getbootstrap.com/ )

Xem thử kết quả:

*

3. Hiện sản phẩm

– Trong hàm cartview của controller home, khai báo biến session giohang như sau : ( Giả định user đã chọn ba sản phẩm có id là 1, 2 và 7)

$_SESSION<"giohang"> = < 1 =><"TenDT"=>“OPPO A93”,”Amount”=>3, “Gia”=>7300000>, 2 => <"TenDT"=>“Vsmart Aris”,”Amount”=>4, “Gia”=>6300000>, 7 => <"TenDT"=>“Realme 7 Pro”,”Amount”=>5, “Gia”=>8300000>> ;– Trong views/cartview.php, lặp qua biến session giỏ hàng để hiện sản phẩm

*

Xem kết quả:

*

Mời bạn thực hiện: cho hiện STT tăng dần và định dạng tiền thành dạng tiền tệ như hình trên nhé, không làm thì thôi

Leave a Comment