dấu lớn hơn trong html

Các ký tự trong HTML có 2 dạng:

Dạng ứng dụng, ví dụ: “<“ Dạng thực thể (html Entities), ví dụ “&lt;”

Những ký tự không có trên bàn phím, bạn có thể sử dụng dạng thực thể entity để thể hiện.

Đang xem: Dấu lớn hơn trong html

Mục lục nội dung

HTML Entities – Ký tự thực thể trong HTML

Nếu bạn sử dụng dấu nhỏ hơn (<) hoặc dấu lớn hơn (>) trong nội dung trang, trình duyệt có thể hiểu nhầm bạn đang muốn sử dụng thẻ.

Ký tự thực thể được sử dụng để hiển thị các biểu tượng, ký tự trong HTML.

Ký tự thực thể có dạng:

Để hiển thị dấu nhỏ hơn “<” bạn có thể dùng: &lt; hoặc &#60;

Lợi thế của việc sử dụng thực thể dạng tên thay vì dạng số bởi vì dạng tên sẽ dễ nhớ hơn.

Xem thêm: tải game xuống máy tính

Nhưng bất lợi là không phải trình duyệt nào cũng hỗ trợ tất cả các thực thể dạng tên, còn dạng số thì lại hỗ trợ khá tốt.

Dấu cách

Một ký tự thực thể entity rất phổ biến đó là dấu cách (&nbsp;).

Bạn phải luôn nhớ rằng trình duyệt sẽ tự động cắt bớt dấu cách trong trang HTML. Nếu bạn nhấn 10 dấu cách liền nhau, trình duyệt sẽ bỏ đi 9 dấu cách. Để thể hiện cả 10 dấu cách, bạn phải sử dụng ký tự thực thể &nbsp;

Một vài ký tự thực thể hữu ích trong HTML

Kết quảMiêu tảThực thể tênThực thể số dấu cách&nbsp;&#160; lớn hơn&gt;&#62; &dấu và&amp;&#38; ¢xu&cent;&#162; £bảng Anh&pound;&#163; ¥yên Nhật&yen;&#165; €euro&euro;&#8364; ©bản quyền&copy;&#169; ®nhãn hiệu đã đăng ký&reg;&#174;

Kết hợp dấu và chữ

Dấu có thể xuất hiện ở bên trên, bên dưới, bên trong hoặc ở giữa các chữ.

Xem thêm: Php Designer 8 Registration Keys Here, Phpdesigner Crack + Latest Version 2020

Dấu có thể sử dụng để kết hợp với ký tự chữ và số tạo ra ký tự mới mà ký tự này không có có trong bộ mã mà trang đang sử dụng.

Đây là một số ví dụ:

DấuKý tựKết hợpKết quả   ̀aa&#768;à   ́aa&#769;á ̂aa&#770;â   ̃aa&#771;ã   ̀OO&#768;Ò   ́OO&#769;Ó ̂OO&#770;Ô   ̃OO&#771;Õ

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Giới thiệu về CSS Học CSS Quy ước và phong cách viết HTML5 Chuyển từ HTML4 sang HTML5 Các thẻ có ý nghĩa trong HTML5

API trong HTML5 Form trong HTML Hàm xử lý chuỗi trong PHP Học CSS Học HTML HTML5 Thư viện HTML Thư viện HTML mở rộng Thư viện sự kiện HTML Thư viện thuộc tính HTML Video – audio trong HTML WordPress Đồ họa HTML

Học HTML

Giới thiệu về HTML

Trình soạn thảo HTML

HTML căn bản

Thành phần HTML

Thuộc tính HTML

Đề mục trong HTML

Đoạn văn bản trong HTML

Trang trí trong HTML

Định dạng chữ trong HTML

Trích dẫn trong HTML

Mã máy tính trong HTML

Ghi chú trong HTML

CSS trong HTML

Liên kết trong HTML

Ảnh trong HTML

Bảng trong HTML

Danh sách trong HTML

Block và Inline trong HTML

Class trong HTML

Giao diện HTML

Giao diện HTML Responsive

Iframe trong HTML

Tên và mã màu trong HTML

Giá trị màu trong HTML

Sắc độ màu trong HTML

Javascript trong HTML

Phần head trong HTML

Ký tự thực thể trong HTML

Ký tự đặc biệt trong HTML

Bảng mã ký tự trong HTML

Mã hóa URL trong HTML

XHTML và HTML

Form trong HTML

Form trong HTML

Các thẻ trong form HTML

Thẻ input trong HTML

Thuộc tính trong thẻ Input

HTML5

Giới thiệu về HTML5

Trình duyệt hỗ trợ HTML5

Thẻ mới trong HTML5

Các thẻ có ý nghĩa trong HTML5

Chuyển từ HTML4 sang HTML5

Quy ước và phong cách viết HTML5

Đồ họa HTML

Canvas trong HTML5

SVG trong HTML5

Video – audio trong HTML

Video – Audio trong HTML

Video trong HTML5

Audio trong HTML5

Plug-in trong HTML

Hiển thị Youtube trong HTML

API trong HTML5

Drag / Drop – Kéo thả trong HTML5

Geolocation – Định vị vị trí trong HTML5

Local Storage – Lưu trữ dữ liệu trong HTML5

Application Cache trong HTML5

Web Worker trong HTML5

SSE – Server-Sent Event trong HTML5

Thư viện HTML mở rộng

Thuộc tính chính trong HTML

Mã ngôn ngữ theo chuẩn ISO

Mã Quốc Gia theo chuẩn ISO

Sự kiện trong HTML

Canvas trong HTML

Leave a Comment

DMCA.com Protection Status