Ii2Cpp Là Gì Hot, Ll2Cpp Là Gì Dowload Ll2Cpp Là Gì, Thông Báo!!! Hiện Tại Free Fire Đang Gặp

Bạn có thể gặp lỗi có chứa các số ngẫu nhiên khi tải xuống các ứng dụng Office từ cửa hàng Google Play. Đội ngũ của Google Play đã biết vấn đề này và đang nỗ lực giải quyết những sự cố đó.Trong thời gian này, vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin và dùng thử những giải pháp thay thế được đề xuất.

Lỗi Cửa hàng Google Play là gì?

Lỗi Cửa hàng Google Play thường chứa các số ngẫu nhiên và được tạo ra khi bạn tìm cách tải xuống các ứng dụng từ Cửa hàng Google Play. Những lỗi này có thể là do các bản cập nhật của Cửa hàng Google Play, sự cố của bộ đệm ẩn Google, sự cố về dữ liệu được lưu trữ trên Cửa hàng Google Play hoặc sự cố về tài khoản Google.

Đang xem: Ii2cpp là gì

Sau đây là một số lỗi thông dụng nhất của Cửa hàng Google Play:

Mã lỗi 18 của Cửa hàng Google Play

Mã lỗi 20 của Cửa hàng Google Play

Mã lỗi 103 của Cửa hàng Google Play

Mã lỗi 194 của Cửa hàng Google Play

Mã lỗi 492 của Cửa hàng Google Play

Mã lỗi 495 của Cửa hàng Google Play

Mã lỗi 505 của Cửa hàng Google Play

Mã lỗi 506 của Cửa hàng Google Play

Mã lỗi 509 của Cửa hàng Google Play

Mã lỗi 905 của Cửa hàng Google Play

Giải quyết Lỗi của Cửa hàng Google Play

Thử các giải pháp thay thế sau để sửa các lỗi của Cửa hàng Google Play.

Xóa bộ đệm ẩn của Cửa hàng Google Play

Mở menu Thiết đặt trên thiết bị của bạn.

Đi tới Ứng dụng hoặc Trình quản lý Ứng dụng. (Tùy chọn này có thể thay đổi theo thiết bị của bạn.)

Cuộn đến Tất cả ứng dụng rồi cuộn xuống đến ứng dụng Cửa hàng Google Play.

Mở chi tiết ứng dụng và gõ nhẹ nút Bắt buộc dừng.

Gõ nhẹ vào nút Xóa bộ đệm ẩn.

Lặp lại các bước bên trên nhưng thay thế Cửa hàng Google Play ở bước 3 bằng dịch vụ Google Play.

Thử tải lại ứng dụng.

*
*

Xóa dữ liệu của Cửa hàng Google Play

Nếu thao tác xóa bộ đệm ẩn của Cửa hàng Google Play và Dịch vụ Google Play không giải quyết được sự cố, hãy thử xóa dữ liệu của Cửa hàng Google Play:

Mở menu Thiết đặt trên thiết bị của bạn.

Đi tới Ứng dụng hoặc Trình quản lý Ứng dụng. (Tùy chọn này có thể thay đổi theo thiết bị của bạn.)

Cuộn đến Tất cả ứng dụng rồi cuộn xuống đến ứng dụng Cửa hàng Google Play.

Xem thêm: jquery find class name contains

Mở chi tiết ứng dụng và gõ nhẹ nút Bắt buộc dừng.

Gõ nhẹ nút Xóa dữ liệu.

*

Khi đã xóa bộ đệm ẩn và dữ liệu, lỗi Cửa hàng Google Play sẽ có thể được giải quyết. Nếu không, hãy tiếp tục bước tiếp theo.

Loại bỏ tài khoản Google của bạn rồi thêm vào lại

Nếu thao tác xóa bộ đệm ẩn và dữ liệu không giải quyết được sự cố, hãy loại bỏ Tài khoản Google của bạn, khởi động lại thiết bị rồi thêm lại tài khoản Google của bạn.

Mở menu Thiết đặt trên thiết bị của bạn.

Bên dưới Tài khoản, hãy gõ nhẹ vào tên của tài khoản mà bạn muốn loại bỏ. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Google, hãy gõ nhẹ vào Google và sau đó chọn tài khoản đó.

Gõ nhẹ vào biểu tượng Menu ở góc trên bên phải của màn hình.

Gõ nhẹ vào Loại bỏ tài khoản.

Xem thêm: Sim Girl Dna Girls 2 – Dna Girl Game Free Download For Android

Khởi động lại thiết bị rồi thêm lại tài khoản của bạn. Sau đó thử tải xuống ứng dụng.

*
*

Trợ giúp bổ sung

Nếu các bước này không giải quyết được sự cố, hãy tham khảo:

Leave a Comment