Sự Khác Biệt Giữa Ksp Là Gì ? Solubility Product Constant, Ksp

Sự khác biệt chính – Ksp đấu với Qsp

Ksp là hằng số sản phẩm hòa tan và Qsp là thương số sản phẩm hòa tan. Các sự khác biệt chính giữa Ksp và Qsp là  Ksp biểu thị độ hòa tan của một chất trong khi Qsp biểu thị trạng thái hiện tại của dung dịch. Sản phẩm hòa tan là sản phẩm của nồng độ các loại ion có trong dung dịch khi một chất được hòa tan trong dung môi như nước.

Đang xem: Ksp là gì

Sản phẩm hòa tan được xác định khi dung dịch bão hòa với chất đó. Chỉ số sản phẩm hòa tan là sản phẩm của nồng độ các loại ion trong dung dịch bất cứ lúc nào; trước khi bão hòa hoặc sau khi dung dịch bão hòa. Nó đôi khi được gọi là sản phẩm ion.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Ksp là gì3. Qsp là gì4. Mối quan hệ giữa Ksp và Qsp5. So sánh cạnh nhau – Ksp vs Qsp ở dạng bảng6. Tóm tắt

Ksp là gì?

Ksp là hằng số sản phẩm hòa tan của một chất cụ thể. Nó chỉ ra độ hòa tan của một chất (bao nhiêu chất rắn được hòa tan trong dung dịch). Hằng số sản phẩm hòa tan được đưa ra cho một dung dịch bão hòa với một chất. Ksp càng cao, độ hòa tan của chất đó càng cao. Sản phẩm hòa tan được cho là sản phẩm của nồng độ các loại ion trong dung dịch.

Một dung dịch bão hòa xuất hiện với mây cho thấy sự bắt đầu của sự hình thành kết tủa. Nó là dạng không hòa tan của chất tan. Phần chất lỏng của hệ thống đó có các chất hòa tan. Ksp của giải pháp đó thể hiện trạng thái cân bằng giữa các dạng hòa tan và không hòa tan này.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của hằng số sản phẩm hòa tan là nhiệt độ, sự hiện diện của các ion thông thường, pH hoặc độ axit, v.v … Khi nhiệt độ tăng, độ hòa tan của kết tủa rắn cũng tăng. Sau đó, sản phẩm nồng độ của các loại ion tăng lên, dẫn đến giá trị cao của hằng số sản phẩm hòa tan. Sự hiện diện của một ion chung được mô tả bằng hiệu ứng ion chung. Khi có một ion chung, Ksp bị giảm. Một ion phổ biến có nghĩa là một trong những loại ion đã có trong dung dịch đó. Ví dụ, đối với hệ cân bằng có chứa kết tủa BaSO4 (bari sulfat) cùng với, Ba+2 các ion và SO42- các ion, in4tintuc.comệc thêm Ba+2 hoặc là42- các ion có thể ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng.

BaSO4 (s)& # x2194; Ba+2(aq) + VÌ THẾ42-(aq)

*

Hình 01: Ksp của dung dịch bão hòa BaSO4

Khi một trong số các ion này được thêm vào từ một nguồn bên ngoài, thì trạng thái cân bằng ở trên sẽ chuyển sang phía bên trái (một dạng không hòa tan hơn của chất được hình thành làm giảm lượng ion có trong dung dịch), làm giảm độ hòa tan của chất đó.

Qsp là gì?

Qsp là thương số sản phẩm hòa tan của dung dịch. Nó mô tả trạng thái hiện tại của một giải pháp. Điều này có nghĩa là Qsp được đưa ra cho một giải pháp không bão hòa (trước bão hòa), bão hòa hoặc dung dịch siêu bão hòa. Qsp còn được gọi là sản phẩm ion vì nó là sản phẩm của nồng độ các loại ion tại bất kỳ thời điểm nào (không phải tại một thời điểm cụ thể như bão hòa). Do đó, Ksp (hằng số sản phẩm hòa tan) là một dạng đặc biệt của Qsp.

Xem thêm: ” Furlough Là Gì, Nghĩa Của Từ Furlough, Furlough Là Gì

Mối quan hệ giữa Ksp và Qsp là gì?

Nếu giá trị Qsp nhỏ hơn Ksp cho một chất trong dung dịch, nhiều chất rắn hơn có thể được hòa tan trong dung dịch đó. Khi Qsp và Ksp có giá trị bằng nhau, thì giải pháp đã trở nên bão hòa. Nếu Qsp cao hơn giá trị của Ksp, kết tủa được hình thành.

Sự khác biệt giữa Ksp và Qsp là gì?

Ksp vs Qsp

Ksp là hằng số sản phẩm hòa tan của một chất cụ thể. Qsp là thương số sản phẩm hòa tan của dung dịch.
 Thiên nhiên
Ksp là một giá trị cân bằng. Qsp không phải là một giá trị cân bằng.
Trạng thái của giải pháp
Ksp là sản phẩm của nồng độ các loại ion trong dung dịch bão hòa. Qsp là sản phẩm của nồng độ các loại ion trong dung dịch không bão hòa, bão hòa hoặc siêu bão hòa.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Bad Sector Win 10, 8, 7, Hướng Dẫn Cách Sửa Lỗi Bad Sector Hiệu Quả

Tóm lược – Ksp đấu với Qsp

Ksp và Qsp là những thuật ngữ rất liên quan trong hóa học. Ksp được định nghĩa là một dung dịch bão hòa có trạng thái cân bằng giữa các loại ion và kết tủa rắn (thời điểm bắt đầu hình thành kết tủa). Qsp được đưa ra cho bất kỳ thời điểm nào (không được chỉ định); trước bão hòa hoặc sau bão hòa. Sự khác biệt giữa Ksp và Qsp là Ksp là hằng số sản phẩm hòa tan trong khi Qsp là thương số sản phẩm hòa tan.

Leave a Comment

DMCA.com Protection Status