lc50 là gì

Liều lượng gây chết 50%. Trong độc chất học, liều gây chết trung bình (được viết tắt là LD50, LC50 hay LCt50) của một chất độc, chất phóng xạ, hoặc tác nhân gây bệnh là một liều cần thiết để giết chết phân nửa số cá thể được dùng làm thí nghiệm trong một thời gian thí nghiệm cho trước. Chữ số LD50 thường được dùng như một tiêu chí tổng quát cho các chất độc cấp tính. Thí nghiệm này được J.W. Trevan đưa ra năm 1927.

Đang xem: Lc50 là gì

LD 50 là gì?

Mục lục ẩn
1. LD 50 là gì?
1.1. Ý nghĩa LD 50?
1.2. Tại sao phải nghiên cứu LD50?
1.3. LD50 do ai phát minh?
2. Một số thuật ngữ độc tính liều lượng trong việc sử dụng phổ biến là gì?
3. LC50
3.1. LC50 có nghĩa là gì?
3.2. Tại sao giá trị LD 50 và LC 50 là một biện pháp đo lường độ độc cấp tính?
4. Các thử nghiệm LD/LC50 được thực hiện như thế nào?
5. Dữ liệu LD50 trên động vật có thể được áp dụng cho con người?
6. Giá trị LD50 nên được sử dụng thế nào?

Liều lượng gây chết 50%

LD là viết tắt của “Lethal Dose”. LD 50 là liều lượng của hoá chất phơi nhiễm trong cùng một thời điểm, gây ra cái chết cho 50% (một nửa) của một nhóm động vật dùng thử nghiệm. LD 50 là một cách thức đo lường khả năng ngộ độc ngắn hạn (độc tính cấp tính) của một hoá chất.

Chất độc có thể thử nghiệm trên nhiều loại động vật, nhưng thường xuyên nhất được thực hiện với chuột . Nó thường được biểu diễn bằng 01 liều lượng hóa chất (ví dụ, milligrams)/ phơi nhiễm trên mỗi 100 gram (cho động vật nhỏ hơn) hoặc trên một kg (đối với đối tượng thử nghiệm lớn hơn) trọng lượng cơ thể của động vật thử nghiệm. LD 50 có thể được xem như là 01 phương pháp quản lý dựa bất kỳ đường phơi nhiễm nào nhưng phơi nhiễm qua da (áp dụng cho da) và uống (qua miệng) là phổ biến nhất.

Ý nghĩa LD 50?

Hóa chất có thể có một loạt các ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Tùy thuộc vào hóa chất được sử dụng như thế nào mà nhiều loại kiểm tra độc tính có thể được yêu cầu.

Các hóa chất khác nhau sẽ gây ra các hiệu ứng độc hại khác nhau, so sánh độc tính của một hoá chất này với một hoá chất khác là rất khó khăn. Chúng ta có thể đo lường liều lượng của một hóa chất là nguyên nhân gây tổn thương thận, nhưng không phải tất cả các hóa chất sẽ làm hư hại thận. Chúng ta có thể nói rằng tổn thương thần kinh được quan sát khi 10 gram của một hóa chất A được dùng và tổn thương thận được quan sát khi 10 gram hóa chất B được quản lý. Tuy nhiên, thông tin này không cho chúng ta biết A hoặc B chất nào ít độc hại hơn, bởi vì chúng ta không biết thiệt hại nào là quan trọng hơn.

Vì vậy, để so sánh những tiềm năng độc hại hoặc nồng độ của các hóa chất khác nhau, các nhà nghiên cứu phải đo lường tác dụng tương tự. Một trong những cách đó là thực hiện thử nghiệm LD 50, bằng cách đo liều lượng bao nhiêu của một hóa chất là cần thiết để gây ra cái chết. Loại thử nghiệm này được gọi là thử nghiệm “định lượng” bởi vì nó đo lường tác dụng “xảy ra” hoặc “không xảy ra”.

Tại sao phải nghiên cứu LD50?

Hóa chất có thể có một loạt các ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Tùy thuộc vào hóa chất được sử dụng như thế nào mà nhiều loại kiểm tra độc tính có thể được yêu cầu.

Các hóa chất khác nhau sẽ gây ra các hiệu ứng độc hại khác nhau, so sánh độc tính của một hoá chất này với một hoá chất khác là rất khó khăn. Chúng ta có thể đo lường liều lượng của một hóa chất là nguyên nhân gây tổn thương thận, nhưng không phải tất cả các hóa chất sẽ làm hư hại thận. Chúng ta có thể nói rằng tổn thương thần kinh được quan sát khi 10 gram của một hóa chất A được dùng và tổn thương thận được quan sát khi 10 gram hóa chất B được quản lý. Tuy nhiên, thông tin này không cho chúng ta biết A hoặc B chất nào ít độc hại hơn, bởi vì chúng ta không biết thiệt hại nào là quan trọng hơn.

Vì vậy, để so sánh những tiềm năng độc hại hoặc nồng độ của các hóa chất khác nhau, các nhà nghiên cứu phải đo lường tác dụng tương tự. Một trong những cách đó là thực hiện thử nghiệm LD 50, bằng cách đo liều lượng bao nhiêu của một hóa chất là cần thiết để gây ra cái chết. Loại thử nghiệm này được gọi là thử nghiệm “định lượng” bởi vì nó đo lường tác dụng “xảy ra” hoặc “không xảy ra”.

LD50 do ai phát minh?

Năm 1927, JW Trevan đã cố gắng để tìm một cách để ước tính hiệu lực ngộ độc tương đối của các loại thuốc và các loại thuốc được sử dụng tại thời điểm đó. Ông đã phát triển thử nghiệm LD 50 vì việc sử dụng cái chết như là một “mục tiêu” cho phép so sánh giữa các hóa chất độc phơi nhiễm cho cơ thể theo những cách rất khác nhau. Kể từ khi tác phẩm đầu tay của Trevan, các nhà khoa học khác đã phát triển phương pháp tiếp cận khác nhau để thử nghiệm LD 50 trực tiếp hơn, nhanh hơn.

Xem thêm: Phần Mềm Điêu Khắc Zbrush Là Gì? Ứng Dụng? Phần Mềm Zbrush Và In 3D

LD50 (Lethal dose, 50%) được định nghĩa là “lượng chất độc hoặc phóng xạ cần thiết để giết một nữa số lượng sinh vật thí nghiệm sau một quãng thời gian định sẵn”. Chỉ số LD50 biểu thị độ độc cấp tính của một loại thuốc bảo vệ thực vật đối với động vật máu nóng (đơn vị tính là mg chất độc/kg trọng lượng chuột). Chỉ số này chính là lượng chất độc gây chết 50% số cá thể chuột trong thí nghiệm. LD50 càng thấp thì độ độc càng cao.

LD50 cũng có thể viết là ED50 (Effective dose, 50%).

Liều LD50 của thuốc đối với cơ thể còn phụ thuộc vào cách thức xâm nhập của thuốc vào cơ thể. Cùng một loại thuốc với cùng một cơ thể, khi xâm nhập qua miệng vào đường ruột tác động có thể khác xâm nhập qua da, vì vậy liều LD50 qua miệng cũng có thể khác liều LD50 qua da. Mỗi loại thuốc có có trị số LD50 khác nhau. LD50 với chuột đực cũng có thể khác với chuột cái. Từ độ độc cấp tính với chuột cũng có thể suy ra cho người và động vật máu nóng khác. Per os LD50: per os có nghĩa theo tiếng Latin là “bằng miệng” hoặc “bằng cách cho vào miệng”. Vì vậy, per os LD50 có nghĩa là “lượng chất độc hoặc phóng xạ cần thiết để giết một nữa số lượng sinh vật thí nghiệm sau một quãng thời gian định sẵn bằng đường miệng”. Dermal LD50: dermal trong tiếng Anh có nghĩa là “da”. Vì vậy, dermal LD50 có nghĩa là “lượng chất độc hoặc phóng xạ cần thiết để giết một nữa số lượng sinh vật thí nghiệm sau một quãng thời gian định sẵn bằng đường hấp thu qua da”.

Một số thuật ngữ độc tính liều lượng trong việc sử dụng phổ biến là gì?

LD 01 liều lượng gây chết 1% số động vật kiểm tra LD 100 liều lượng gây chết cho 100% số động vật thử nghiệm LDLO liều thấp nhất gây chết người TDLO liều thấp nhất gây ra một hiệu ứng độc hại

LC50

LC50 có nghĩa là gì?

LC là viết tắt của “Lethal Concentration“. giá trị LC thường tham khảo với nồng độ của một hóa chất trong không khí, nhưng trong nghiên cứu môi trường, nó cũng có thể có nghĩa là nồng độ của một chất hóa học trong nước.

Nồng độ của hóa chất cho các thí nghiệm hít phải trong không khí có thể tiêu diệt 50% các loài động vật thử nghiệm trong một thời gian nhất định (thường là bốn giờ) là giá trị LC 50.

Tại sao giá trị LD 50 và LC 50 là một biện pháp đo lường độ độc cấp tính?

Độ độc cấp tính là khả năng của một hóa chất gây ra tác động xấu tương đối sớm nhất sau khi uống hoặc sau 4 giờ tiếp xúc liên tục với một hóa chất trong không khí. “Tương đối sớm” thường được định nghĩa như là một khoảng thời gian phút, giờ (lên đến 24) hoặc ngày (khoảng 2 tuần) nhưng hiếm khi dài hơn.

Các thử nghiệm LD/LC50 được thực hiện như thế nào?

Trong hầu như tất cả các trường hợp, thử nghiệm LD 50 được thực hiện bằng cách sử dụng một hình thức tinh khiết của hóa chất. Hỗn hợp hoá chất hiếm khi được sử dụng nghiên cứu.

Hóa chất này có thể được cho phơi nhiễm với các loài động vật qua đường miệng (bằng miệng) hoặc qua da (da), bằng cách tiêm vào các tĩnh mạch, cơ bắp hoặc tiêm vào ổ bụng.

Giá trị LD 50 thu được vào cuối thí nghiệm được xác định là LD 50 (qua miệng), LD 50(qua da), LD 50 (qua tĩnh mạch), vv… Các nhà nghiên cứu có thể làm thử nghiệm với bất kỳ loài động vật nào, nhưng thường dùng nhất là chuột. Các loài khác bao gồm chó, chuột đồng, mèo, chuột lang lợn, thỏ, và khỉ. Trong mỗi trường hợp, giá trị LD 50 được biểu hiện như liều lượng của hóa chất phơi nhiễm tính trên mỗi kg trọng lượng cơ thể của động vật dùng thử nghiệm và đường tiếp xúc, ví dụ như LD 50 (bằng miệng, chuột) – 5 mg / kg, LD 50 (da, thỏ) – 5 g / kg. Ý nghĩa của nó như sau: “LD 50 (bằng miệng, chuột) 5 mg / kg, có nghĩa là 5 mg hoá chất này trên mỗi trọng lượng cơ thể 1 kg của chuột, khi dùng một liều bằng miệng, gây ra cái chết của 50% nhóm chuột thử nghiệm.

Nếu những tác động gây chết người từ một hợp chất được thử nghiệm, hóa chất (thường là một chất khí hoặc hơi nước) được trộn lẫn theo một nồng độ nhất định trong một buồng không khí đặc biệt, nơi mà các động vật thử nghiệm sẽ được đặt. Nồng độ này thường được trích dẫn như là phần triệu (ppm) hoặc miligam trên một mét khối (mg / m 3). Trong thí nghiệm này, nồng độ có thể tiêu diệt 50% các loài động vật được gọi là LC 50 (Lethal Concentration 50) chứ không phải là một LD 50 . Khi một giá trị LC 50 được báo cáo, nó cũng nên nói rõ các loại động vật được dùng thử nghiệm nghiên cứu và thời gian tiếp xúc, ví dụ như, LC 50 (chuột) – 1000 ppm / 4 giờ hoặc LC 50 (con chuột) – 5mg / m 3 / 2 giờ.

Dữ liệu LD50 trên động vật có thể được áp dụng cho con người?

Nói chung, nếu độc cấp tính ngay tương tự như trong tất cả các loài động vật khác nhau được thử nghiệm, mức độ độc cấp tính có thể sẽ tương tự như đối với con người. Khi giá trị LD 50 khác nhau cho các loài động vật khác nhau, người ta có xấp xỉ và giả định khi ước tính liều gây chết có thể xảy ra cho con người. Bảng 1 và 2 có một cột cho liều gây tử vong ước tính cho người. Tính toán đặc biệt được sử dụng khi dịch từ giá trị LD 50 động vật với các giá trị liều có thể gây tử vong cho con người.

Xem thêm: Top 3 Cách Tải Game Qua Thẻ Nhớ 2020, Chuyển Ứng Dụng Sang Thẻ Nhớ

Giá trị LD50 nên được sử dụng thế nào?

LD 50 có thể được sử dụng:

Trợ giúp trong việc phát triển các thủ tục khẩn cấp ví dụ trường hợp của một vụ tràn dầu lớn hoặc tai nạn. Giúp phát triển các hướng dẫn cho việc sử dụng quần áo và thiết bị an toàn thích hợp. Ví dụ, nếu LD da 50 giá trị so với một hóa chất được đánh giá là cực kỳ độc hại, nó trở nên rất quan trọng trong việc bảo vệ da với quần áo, găng tay làm bằng vật liệu chống hóa chất trước khi xử lý. pha chế. Ngoài ra, nếu một hóa chất có giá trị LC 50 hít phải chỉ ra ở mức độ tương đối vô hại, thiết bị bảo vệ hô hấp có thể là không cần thiết (như nồng độ oxy trong không khí ở mức bình thường khoảng 18%). Đối với sự phát triển của giao thông vận tải các hoá chất theo quy định. Trợ giúp trong việc thiết lập các giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp. Là một phần của các thông tin trong tờ dữ liệu an toàn hoá chất (MSDS). Hãy nhớ rằng, LD50 chỉ là một con số về độc tính gây chết người có thể được so sánh. MSDS còn chỉ ra mức độ nhiễm độc cấp khác, hiệu ứng có thể xảy ra nhưng không gây chết người, . LD 50 chỉ là một nguồn thông tin độc tính. Nó cho một hình ảnh kỹ hơn về độc tính ngay lập tức hoặc cấp tính của một hóa chất, thông tin bổ sung cần được xem xét như liều thấp nhất mà gây ra một hiệu ứng độc hại (TDLO), tốc độ phục hồi từ một hiệu ứng độc hại và khả năng tiếp xúc với một số hỗn hợp có thể dẫn đến làm tăng tác dụng độc hại của một hóa chất đơn lẻ.

Bên trên là một số thông tin về LD50 và LC50 do chúng tôi tổng hợp.

Leave a Comment