Polistiren Là Polime Gì – Số Polime Tổng Hợp Trong Dãy Các Polime Là

Đang xem: Polistiren là polime gì

Poli(vinyl cloria) (PVC) là chất cách điện tốt, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước…Monome được dùng để điều chế PVC là

Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su Buna (1) là : etilen (2), metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Sự sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế là

Cho sơ đồ phản ứng :

Xenlulozơ$xrightarrow<{{H^ + }}>{{ + {H_2}O}}$ A$xrightarrow{{men}}$ B$xrightarrow<{{{500}^o}C}>{{ZnO,,,MgO}}$ D$xrightarrow{{{t^o},p,,,xt}}$ E

Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là :

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

X (C8H14O4) + 2NaOH (xrightarrow{{{t^0}}}) X1 + X2 + H2O

X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

nX5 + nX3 (xrightarrow{{{t^0},xt}}) poli(hexametylen adipamit) + 2nH2O

2X2 + X3 (overset {{H_2}S{O_4}(đặc),{t^0}} leftrightarrows ) X6 + 2H2O

Phân tử khối của X6 là:

Các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH (xrightarrow{{{t^o}}})X1 + 2X2

(b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(c) nX3 + nX4 (xrightarrow{{{t^o},xt}})poli(etylenterephtalat) + 2nH2O

(d) X2 + CO (xrightarrow{{{t^o},xt}})X5

(e) X4 + 2X5 (overset {{H_2}S{O_4},dac,{t^o}} leftrightarrows )X6 + 2H2O

Cho biết X là este có công thức phân tửu C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6 là

Axit $varepsilon $-amino caproic được dùng để điều chế tơ nilon-6. Công thức của axit $varepsilon $-amino caproic là :

Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là

Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas, còn có tên gọi là poli(metyl metacrylat). Monome tạo thành X là

Cho các polime sau đây : (1) tơ tằm ; (2) sợi bông ; (3) sợi đay ; (4) tơ enang ; (5) tơ visco ; (6) nilon-6,6 ; (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là :

Trong số các loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon- 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo ?

Xem thêm: “” Hwarang Là Gì Cũng Thành Công, Kể Cả, Hwarang 화랑 Có Nghĩa Là Gì

Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozo, policaproamit, polistiren, xenlulozo trinitrat, nilon – 6,6. Số polime tổng hợp là

Cho các loại tơ sau: tơ capron, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ tằm, tơ visco, tơ nitron. Số chất thuộc loại tơ tổng hợp là

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là

Trong các polime sau: tơ tằm, sợi bông, tơ nilon-7, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là

Cho dãy các tơ sau: xenlulozo axetat, capron, nitron, visco, nilon -6, nilon -6,6. Số tơ trong dãy thuộc loại tơ poliamit là

Cho các loại tơ: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6,6 (3); tơ axetat (4); tơ clorin (5); sợi bông (6); tơ visco (7); tơ enang (8); tơ lapsan (9). Có bao nhiêu loại tơ không có nhóm amit?

Cho các loại polime sau: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, tơ axetat, tơ capron và nilon-6. Số polime thuộc loại poliamit là:

Cho các loại tơ sau: tơ capron, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ tằm, tơ visco, tơ nitron. Số chất thuộc loại tơ tổng hợp là

*

Xem thêm: Tự Tạo Website Php Căn Bản Từ A, Hướng Dẫn Viết Một Website Php Căn Bản Từ A

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Leave a Comment

DMCA.com Protection Status