Ip, Subnet Mask Là Gì Ccna : Bài 11 Địa Chỉ Ipv4 (Phần 2), Tự Học Ccna: Bài 11 Địa Chỉ Ip Version 4 (Phần 1)

Đang xem: Subnet mask là gì ccna

III. Công thức chia IP và chia mạng con

Số subnet được tạo ra: 2m (m: số bit mượn của phần Host ID)Chú ý: đáng lẽ công thức này phải là 2m – 2 vì phải loại trừ đi 2 mạng đầu tiên – subnet zero và mạng cuối cùng – subnet broadcast, nhưng với các dòng Router hiện nay của Cisco đã hỗ trợ lệnh Router(config)# ip subnet-zero do đó ta vẫn có thể sử dụng 2 mạng đó mà không phải loại trừ bỏ đi)Số host / subnet: 2n – 2 (n: số bit còn lại của phần Host ID sau khi bị mượn m bit)Subnet Mask mới = Subnet Mask cũ + m (là số bit vừa bị mượn)Địa chỉ khả dụng là các địa chỉ IP có thể gán cho mỗi host, thiết bị

Các dạng bài tập chia IP và Subnet

Hướng dẫn chia IP và Chia mạng con theo phương pháp VLSM, Kỹ thuật chia địa chỉ mạng con VLSMI. Dạng 1: Cho lớp mạng + số bit mượn1.

Xem thêm: Xét Nghiệm Syphilis Là Gì ? Xã©T NghiệM Syphilis Lã  Gã¬

Xem thêm: Qc Là Gì ? Tầm Quan Trọng Của Bộ Phận Qc Trong Doanh Nghiệp Những Kỹ Năng Của Nhân Viên Qc, Qa!

Bài toánxác định- Số subnet sau khi mượn- Trong mỗi subnetHost đầuHost cuốiBroadcast- Viết subnet mask tương ứng2. Ví dụ:192.168.1.0/24 mượn thêm 2 bit của host làm_______.1.xx:xx xxxx_______.1.00: 62 địa chỉ 192.168.1.0_______.1.01: 62 địa chỉ 192.168.64.0_______.1.10: 62 địa chỉ 192.168.128.0_______.1.11: 62 địa chỉ 192.168.192.0Gọi n là số bit mượn: 2n m là số bit host: 2m -2 n + m = 8=> m = 62= 4(subnet)26– 2 = 62(host)subnet mask/26: 255.255.255.192

II. VLSM là gì

Dạng 2: Kỹ thuật VLSM (variable length subnet mask)

– Bước 1: Nhìn vào khu vực cần nhiều IP nhấtm là số bit host: 2m – 2 >= 121 => m = 7n + m = 8 => n = 1=> BN(bước nhảy) = 128192.168.1.0/25- bước 2: Chọn khu vực IP lớn tiếp theom là bit host: 2m – 2 >= 61 => m = 6n + m = 8 => n = 2; BN = 64192.168.1.0/26 (ko chọn vì đã sử dụng cho 120 host ở trên) .1.64/26 (ko chọn vì đã sử dụng cho 120 host ở trên) .1.128/26(chọn được) .1.192/26- Bước 3: Chọn khu vực IP tiếp theom là số bit host: 2m – 2 >= 21 => m = 5

III. Dạng 3: Sumary routing table (tối ưu bảng định tuyến)

– Kỹ thuật chia IP tối ưu hóa bảng định tuyến thường sử dụng trong Router để thực hiện summary các route lại- Đếm từ trái sang phảivd:172.16.16.0/24 172.16.0001 0000.0172.16.17.0/24 172.16.0001 0001.0172.16.18.0/24 172.16.0001 0010.0172.16.19.0/24 172.16.0001 0011.0172.16.0001 00:00 N:H=> 172.16.16.0/22

Leave a Comment

DMCA.com Protection Status