tạo nút browse trong html

Đang xem: Tạo nút browse trong html

Nội dung chính

Thẻ Button trong HTML Ví dụ thẻ button trong HTML Ví dụ thẻ button trong HTML: gọi hàm JavaScript Ví dụ thẻ button trong HTML: Submit Form Ví dụ thẻ button trong HTML: Reset Form Các thuộc tính của thẻ button trong HTML Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ Button trong HTML

Thẻ <button> trong HTML được sử dụng để tạo các nút có thể click bên trong form trên trang web của bạn. Bạn có thể đặt nội dung như văn bản hoặc hình ảnh vào bên trong thẻ <button>……..</button>.

Bạn nên luôn chỉ định thuộc tính type cho một thẻ <button>. Vì các trình duyệt sử dụng kiểu mặc định khác nhau cho phần tử button.

Thẻ HTML Button có thể được sử dụng bên trong hoặc bên ngoài form.

Bên trong form, nó có tác dụng như một nút gửi hoặc reset form.

Bên ngoài form, nó có thể gọi hàm JavaScript để thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

Ví dụ thẻ button trong HTML

Kết quả:

*

Ví dụ thẻ button trong HTML: gọi hàm JavaScript

Trong ví dụ này, khi bạn click nút click here trình duyệt sẽ hiển thị thông báo với nội dung “hello html button”.

<button name=”button” value=”OK” type=”button” onclick=”hello()”>Click Here</button> <script> function hello() </script>

Kết quả:

Click Here

Ví dụ thẻ button trong HTML: Submit Form

Trong ví dụ này, khi bạn click nút Submit, các thông tin trong form sẽ được gửi đến máy chủ.

<form> Enter Name:<input type=”text” name=”name”/><br/> <button>Submit</button> </form>

Ví dụ thẻ button trong HTML: Reset Form

Trong ví dụ này, khi bạn click vào nút resut thì những phần tử trong form được reset về giá trị ban đầu.

<form> Enter Name:<input type=”text” name=”name”/><br/> <button type=”reset”>reset</button> </form>

Kết quả:

Enter Name:
reset

Các thuộc tính của thẻ button trong HTML

Thẻ <button> hỗ trợ toàn bộ thuộc tính chung như các thẻ HTML khác và một số thuộc tính bổ xung trong bảng sau:

Thuộc tínhMô tả autofocusChỉ định rằng một nút sẽ tự động focus trong khi tải trang. disabledChỉ định một button sẽ bị vô hiệu hóa. formChỉ định button này thuộc về một hoặc nhiều form. formactionĐược sử dụng cho kiểu submit. Nó chị định rằng dữ liệu của form sẽ được gửi đi đâu khi form được submit. formmethodChỉ đinh dữ liệu của form được gửi như thế nào. formenctypeNó chỉ định cách dữ liệu của form nên được mã hóa trước khi gửi nó tới máy chủ. formnovalidateChỉ định rằng dữ liệu của form nên được kiểm tra tính hợp lệ khi submit. formtargetChỉ định dữ liệu trả về sẽ được hiển thị ở đâu sau khi submit form. nameChỉ định tên của button. typeChỉ định kiểu của button. valueChỉ định giá trị của button.

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ

*

Chrome

*

IE

*

Firefox

*

Opera

*

Safari <button>YesYesYesYesYes

Xem thêm: Bí Quyết Đạp Xe Đường Dài – 33 Cách Cải Thiện Việc Đạp Xe Của Bạn

Thẻ button trong HTML cũng hỗ trợ các thuộc tính chung và thuộc tính sự kiện trong HTML.
HTML là gì?
Định dạng HTML
Recent Updates HTML5 là gìTổng hợp các thẻ mới trong HTML5Tổng hợp các thẻ cũ trong HTML5Tổng hợp các thẻ cơ bản trong HTML5Web Worker trong HTML5Drag và Drop trong HTML5Microdata trong HTML5Geolocation trong HTML5Audio và Video trong HTML5Canvas trong HTML5WebSockets trong HTML5Sự kiện Server-Sent trong HTML5
in4tintuc.com on facebook
Học Lập Trình Online Miễn Phí – in4tintuc.com
Danh sách bài học

Học java
Học servlet
Học jsp
Học Hibernate
Học Struts2
Học Spring
Học SQL

Câu hỏi phỏng vấn

201 câu hỏi phỏng vấn java
25 câu hỏi phỏng vấn servlet
75 câu hỏi phỏng vấn jsp
52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate
70 câu hỏi phỏng vấn Spring
57 câu hỏi phỏng vấn SQL

About in4tintuc.com

Hệ thống bài học trên in4tintuc.com bao gồm các bài lý thuyết và thực hành về các công nghệ java và công nghệ web. Các bài lý thuyết trên hệ thống in4tintuc.com được tham khảo và tổng hợp từ các trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …

Scroll back to top

Xem thêm: Bí Quyết Xoay Tiền – 4 Cách Xoay Tiền Khi Không Đủ Số Dư Tài Khoản

Copyright © 2016 in4tintuc.com all rights reserved. | in4tintuc.com team | Liên hệ | Chính sách – riêng tư | sitemap.html | sitemap_index.xml

Leave a Comment

DMCA.com Protection Status