Lệnh Writeln Là Gì – Lệnh Writeln Có Nghĩa Là Gì

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

 

*

 

write , writeln , readln là những câu lênh xuất nhập dữ liệu.

Đang xem: Writeln là gì

1. write ( <,tham số 2 >,…>);

2. writeln ( <,tham số 2 >,…>);

4. readln ( <,biến 2 >,…>);

* các thủ tục trên có chức năng như sau :

-write : sau khi xuất giá trị của các tham số ra màn hình thì con trỏ không xuống dòng.

-writeln : sau khi xuất giá trị của các tham số ra màn hình thì con trỏ xuống dòng tiếp theo.

– readln : dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím vào các biến có kiểu dữ liệu chuẩn ( trừ kiểu boolean).

 

*

 

Cùng các bạn trong nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi sau:

Xét chương trình sau:

Const

a=20;

d= TRUE

Var

b: integer; x: real; c: char:

Begin

write (‘ Hay nhap gia tri cho b: ‘) ; readln(b) ;

write (‘ Hay nhap gia tri cho c: ‘) ; readln(c) ;

readln;

End.

Khi thực hiện chương trình, nếu người sử dụng giá trị 18 cho biến b và nhập kí tự ‘k’ cho biến c thì từng lệnh dưới đây sẽ hiển thị kết quả gì lên màn hình khi đc thay vào chỗ dấu 3 chấm ?(không sử dụng Free Pascal để chạy thử)Lệnh 1. writeln ( (36-5*2) div 3) ;Lệnh 2.writeln ( (8 mod 3) 2);Lệnh 3. writeln (b/6) ;Lệnh 4. writeln (b/6 :10:2) ;

Lệnh 5. writeln (a/6:10:2) ;

Lệnh 6. writeln (b/6
Lớp 8 Tin học Phần mềm học tập
1
0
Gửi Hủy

Lệnh 1: 8

Lệnh 2: FALSE

Lệnh 3: 3

Lệnh 4: ______3.00

Lệnh 5: ______3.33

Lệnh 6: TRUE

Lệnh 7: TRUE

Lệnh 8: TRUE

Đúng 0
Bình luận (0)

Câu lệnh Write và Writeln, Read và Readln khác nhau ở điểm nào?A. Writeln và Readln sau khi thực hiện, con trở tự động xuống dòng kế tiếpB. Write và Read sau khi thực hiện, con trở tự động xuống dòng kế tiếpC. Write là viết ra còn Writeln là ghi vàoD. Read là đọc vào còn Readln là ghi ra

Lớp 8 Toán
1
0
Gửi Hủy

Chọn (A)

ARMY nha~

Đúng 0
Bình luận (0)

Phân biệt lệnh:

Write với Writeln

Read với Readln

Lớp 8 Tin học Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu
1
0
Gửi Hủy

Trả lời:

– Phân biệt lệnh Write và Writeln:

+ Write: Viết câu lệnh trong dấu ngoặc.

Xem thêm: Thêm Nút Thêm Giỏ Hàng Php Mvc, Hướng Dẫn Làm Chức Năng Giỏ Hàng Trong Php

+ Writeln: Viết câu lệnh trong dấu ngoặc rồi xuống đầu dòng tiếp theo.

– Phân biệt lệnh Read và Readln:

+ Read: Dừng lại để đọc.

+ Read: Dừng lại để đọc rồi xuống dòng.

Chúc bạn học tốt!

Đúng 0
Bình luận (0)

********************************************************

–Lệnh write và write cùng là lệnh xuất dữ liệu ra màn hình nhưng lệnh writeln thì in dữ liệu ra màn hình hình rồi đưa con trỏ xuống dòng còn write thì không đưa con trỏ xuống dòng

–Lệnh readln và read cùng là lệnh đọc giá trị của 1 biến nào đó nhưng lệnh readln đọc rồi đồng thời cũng đưa con trỏ xuống dòng còn read thì không đưa con trỏ xuống dòng

Đúng 0
Bình luận (0)

Một số câu lệnh trong chương trình sau viết không đúng, em hãy sửa lại cho đúng:

program So_Sanh

uses crt;

var A B: integer;

begin

clrscr;

writeln(‘Nhap so A: ’) readln(A);

writeln(‘Nhap so B, khac so A: ‘); readln(B);

if A :> B then writeln(A,’ lon hon ‘,B) else writeln(B,’ lon hon ‘,A);

readln;

end.

Lớp 8 Tin học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Một số câu lệnh trong chương trình sau viết không đúng, em hãy sửa lại cho đúng:

Program So_Sanh;

uses crt

var A: B= integer;

Begin

clrscr;

writeln(‘Nhap so A: ’);

readln(B);

writeln(‘Nhap so B, khac so A: ‘);

readln(B);

if A > B then; writeln(A,’ lon hon ‘,B) else writeln(B,’ lon hon ‘,A);

readln;

End.

Xem thêm: 10 Loại Kem Làm Trắng Da Mặt The Face Shop Hiệu Quả Nên Lựa Chọn

Lớp 8 Tin học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Một số câu lệnh trong chương trình sau viết không đúng, em hãy sửa lại cho đúng:

program So_Sanh;

usescrt;

var A, B= integer;

Begin

clrscr;

writeln(‘Nhap so A: ’); readln(A);

writeln(‘Nhap so B: ‘); readln(A);

if A B then writeln(A,’ khac ‘,B) else writeln(B,’ = ‘,A)

readln;

End.

Lớp 8 Tin học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Phân biệt Write/Writeln và Read/Readln. Trả lời nhanh giúp mk nhé. Mai mk kiểm tra rồi!!!

Lớp 8 Tin học Lập trình đơn giản
2
0
Gửi Hủy

*

Leave a Comment

DMCA.com Protection Status